Realizace a montáže

 

 

Realizujeme a montujeme pro Vás:

 

Kotelny

·      dodávka a montáž nových kotelen

·      rekonstrukce stávajících kotelen

 

Předávací stanice tepla

·      dodávka a montáž předávacích stanic

·      dodávka a montáž objektových stanic

·      rekonstrukce stávajících předávacích stanic

 

Předizolované potrubí

·      pro bezkanálové uložení tepla a TV

 

Rozvody plynu

·      venkovní a vnitřní rozvody plynu

 

Rozvody tepla

·      rekonstrukce domovních a průmyslových rozvodů tepla a teplé vody

·      rozvody ústředního vytápění a zdravotechniky v objektech

 

Zaregulování topných systémů

·      montáž termoregulačních ventilů a poměrových měřidel

 

Montážní práce

·      vodo-topo-plyn

 

Elektro a MaR

·      výroba rozvaděčů nízkého napětí a rozvaděčů MaR

 

Ekologické technologie

·      tepelná čerpadla

·      solární kolektory

·      kogenerační jednotky

·      biomasa

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt: Ing. Josef Bukovjan

Email: bukovjan@vaetherm.cz

Tel: 602 529 744

Tel: 602 531 759

 

Kontakt: Ing. Aleš Vaculín

Email: vaculin@vaetherm.cz

Tel: 602 766 128

 

Reference Přechod na dvoutrubkový systém

Místo: Frýdek-Místek
Investor: DISTEP a.s. Frýdek - Místek
Kontakt:
Termín realizace: 2008

Provedena výroba modulů ÚT (70-100 kW) a TUV (165 kW) v počtu 25 kusů, napojení do objektů napojených z PS 53 včetně provedení měření a regulace objektových předávacích stanic. Zhotovení projektové dokumentace.

 


Reference Kontejnerová plynová kotelna

Místo: areál BRC, Čeladná
Investor: Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. Čeladná
Kontakt:
Termín realizace: 2008

Výstavba nové kontejnerové kotelny pro celý areál rehabilitačního centra. Kotelna je vybavena osmi plynovými kotly VAILLANT o celkovém výkonu 440 kW, dvěma plynovými kotly THERMONA o celkovém výkonu 180 kW, řeší přípravu TUV pro celý areál, dopojení na rozvody vody, plynu, kanalizace, ústředního vytápění, elektroinstalace a měření a regulace.


Reference Výstavba domů

Místo: Horní Bečva
Investor: COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice
Kontakt:
Termín realizace: 2008

Dodávka a montáž kompletního ústředního vytápění, rozvodů vody, kanalizace, plynoinstalace, měření a regulace v novostavbách dvanácti bungalovů a správní budovy.


Reference Výměníková stanice pro objekt M 17

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Investor: CRESSTO s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm
Kontakt:
Termín realizace: 2010

Demontáž stávající výměníkové stanice, výroba a montáž modulu HV/ÚT 80 kW včetně napojení do systému. Zapojení a oživení systému měření a regulace TRONIC včetně programové databáze. Úprava části horkovodu a výměna stávajících otopných těles za nová desková RADIK včetně termostatických ventilů a hlavic DANFOSS. Zpracování projektové dokumentace.


Reference Rekonstrukce otopné soustavy

Místo: Kulturní dům na ul. Hlučínská 139, Ostrava - Petřkovice
Investor: Statutární Město Ostrava, Městský obvod Petřkovice
Kontakt:
Termín realizace: 2010

Rekonstrukce ústředního vytápění objektu včetně výměny za otopná tělesa RADIK, osazená termostatickými ventily DANFOSS včetně stavebních úprav. Zpracování projektové dokumentace.


Reference Montáž patních měřičů teplé užitkové vody

Místo: Frýdek-Místek
Investor: VODOTOP FM s.r.o. Frýdek - Místek
Kontakt:
Termín realizace: 2010

Instalace a dopojení patních měřičů teplé vody do rozvodu TUV v celkovém počtu 195 ks včetně napojení na elektroinstalaci.


Reference Rekonstrukce teplovodu

Místo: ul. Npor. Loma, Příbor
Investor: Bednář Ostrava s.r.o. Ostrava
Kontakt:
Termín realizace: 2011

Rekonstrukce podzemních kanálových tras rozvodů vytápění. Demontáž stávajícího potrubí včetně konstrukcí uložení a armatur  a položení nového rozvodu potrubí v původních trasách, bezkanálovým vedením s předizolovaným trubním systémem. Celková délka trasy je cca 386 m v dimenzích od DN 65 po DN 125.

 


Reference Vytápění administrativní budovy

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Investor: ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm
Kontakt:
Termín realizace: 2011

Přívod plynovodního STL rozvodu DN 40 v celkové délce cca 250 m. Rekonstrukce topných okruhů a přípojky studené vody. Jednotlivé topné větve nově osazeny trojcestnými ventily SIEMENS a oběhovými čerpadly, provedeno měření a regulace objektu.  Demontáž otopných těles a výměna za nové zn. RADIK Klasik. V šatnách umístěny stropní sálavé panely. Zpracování projektové dokumentace.


Reference Využití zbytkového odpadního tepla

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Investor: ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm
Kontakt:
Termín realizace: 2011

Předizolované potrubí z trub SPIRO v délce 360 m, vedené na trubním mostě pro využití zbytkového odpadního tepla z okruhu kompresoru včetně propojení ve výměníkové stanici. Zpracování projektové dokumentace.

 


Reference Úprava technologie

Místo: Kotelna OKD, ul. ČSA, Hlučín
Investor: HOMOLA a.s. Ostrava
Kontakt:
Termín realizace: 2011

Úprava zařízení kotelny a regulace vstupní teploty do kotlů, instalace nových oběhových čerpadel a armatur. Změna systému zabezpečovacího zařízení s novou úpravou vody, osazení měřičů tepla pro měření účinnosti kotlů a dodávky tepla pro byty OKD. Zpracování kompletní projektové dokumentace včetně elektroinstalace a měření a regulace.


Reference Rekonstrukce technologického zařízení

Místo: Frýdek – Místek
Investor: DISTEP a.s. Frýdek - Místek
Kontakt:
Termín realizace: 2011

Provedení elektroinstalace a měření a regulace technologického zařízení pro PS 41.


Reference Rekonstrukce centrálního zdroje tepla

Místo: Gymnázium Mikoláše Koperníka, Bílovec
Investor: EVČ s.r.o. Pardubice
Kontakt:
Termín realizace: 2012

Kompletní rekonstrukce strojovny plynové kotelny. Příprava teplé vody pro celý objekt Gymnázia a Internátu. V bytech instalovány závěsné zásobníkové elektrické ohřívače vody OKCE. Osazení regulačního uzlu před vzduchotechnickou jednotkou.

 


Reference Plynoinstalace a regulace topného systému

Místo: VOŠ, SOŠ, SOU Husova 12, Kopřivnice
Investor: EVČ s.r.o. Pardubice
Kontakt:
Termín realizace: 2012

Rekonstrukce plynu v celém areálu školy a výměna radiátorových ventilů za termostatické.


Reference Zdravotechnika, zařízení pro vytápění

Místo: Autoservis, Ostrava - Hrabová
Investor: FEMONT OPAVA s.r.o Opava
Kontakt:
Termín realizace: 2012

Rekonstrukce ústředního vytápění a zdravotechniky ve stávajícím objektu autosalonu Toyota a provedení ústředního vytápění včetně kotelny a zdravotechniky v novém objektu autosalonu Kia, Ford. Pro vytápění objektu bylo použito plynových kondenzačních kotlů VAILLANT  o celkovém výkonu 90 kW. Rozvody ústředního vytápění jsou z měděného potrubí s otopnými tělesy RADIK, osazenými termostatickými ventily DANFOSS a sálavými panely Kotrbatý. Provedení rozvodů kanalizace z trub PVC a rozvodů vody z potrubí PPR. Osazení zařizovacích předmětů sociálních zařízení.

 


Reference Zřízení vlastního zdroje tepla pro BD

Místo: kpt. Nálepky 1075, Kopřivnice
Investor: Bytové družstvo kpt. Nálepky 1075 Kopřivnice
Kontakt:
Termín realizace: 2012

Instalace nové kotelny osazené třemi plynovými kondenzačními kotly IMMERGAS o celkovém výkonu 200 kW, provedeno odkouření. Pro TV instalovány dvě akumulační nádrže TIPEX 1000 l. Kompletní provedení plynoinstalace, zdravotechniky, měření a regulace kotelny včetně elektroinstalace.

 


Reference Napojení vrtů HVBH1 a HVBH2

Místo: Valašská Bystřice
Investor: Obec Valašská Bystřice
Kontakt:
Termín realizace: 2013

Napojení dvou stávajících vrtů výtlačným plastovým potrubím v celkové délce 900 m, napojených do vodojemů včetně zemních stavebních prací. Osazení vrtů ponornými čerpadly GRUNDFOS a vodoměry.


Reference Úprava horkovodních sítí a regulace VZT

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Investor: MS Technik spol. s.r.o. Šenov u Nového Jičína
Kontakt:
Termín realizace: 2013

Rozvod horkovodního potrubí ze suterénu do 2.NP, přepojení horkovodu na vany. Dodávka a montáž měření a regulace vzduchotechniky v objektu V3 v Rožnově pod Radhoštěm. Měření a regulace provedena systémem SIEMENS Desigo PX.

 


Reference Výměna plynových kotlů ZŠ

Místo: Ostrava - Hošťálkovice
Investor: Statutární město Ostrava, Městský obvod Hošťálkovice
Kontakt:
Termín realizace: 2013

Výměna stávajících kotlů za dva kusy závěsných plynových kondenzačních kotlů VAILLANT. Nové rozvody potrubí ústředního vytápění v kotelně a plynoinstalace včetně nových uzávěrů.


Reference Vytápění a rozvod stlačeného vzduchu

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Investor: ENERGOAQUA a.s. Rožnov pod Radhoštěm
Kontakt:
Termín realizace: 2013

Zhotovení rozvodů ústředního vytápění se 17 teplovzdušnými jednotkami SAHARA v hale č.1 a č.2 objektu M12. Provedení ústředního topení v části západní chodby v objektu M12 a severní části objektu M14 – kuchyně.  Rozvod stlačeného vzduchu v hale č.1. Montáž a vyregulování otopných těles RADIK, osazených termostatickými ventily DANFOSS


Reference Výroba modulů ÚT a TUV

Místo: Frýdek - Místek
Investor: DISTEP a.s.
Kontakt:
Termín realizace: 2013

Provedena výroba modulů ÚT (40-60kW) a TUV (110 kW) v počtu 20 kusů, napojení do objektů  napojených z PS 06 včetně provedení měření a regulace objektových předávacích stanic. Přípojky studené pitné vody a ležaté rozvody ÚT pro OPS bytových domů č.p. 188-190 ul. Frýdlantská, 191-193 ul. Politických obětí a 413- 416 ul. Janáčkova.


Reference Generální oprava plynové kotelny LISS

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Investor: LISS a.s., Rožnov pod Radhoštěm
Kontakt:
Termín realizace: 2013

Oprava plynové kotelny s osazením tří kondenzačních plynových kotlů VAILLANT o celkovém výkonu 200 kW včetně nového odkouření od kotlů, rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění, plynoinstalace a vody v kotelně. Provedení měření a regulace kotelny. Zpracování projektové dokumentace.  


Reference Instalace OPS

Místo: Frýdek - Místek
Investor: VODOTOP FM s.r.o., Frýdek - Místek
Kontakt:
Termín realizace: 2013

Provedena výroba modulů ÚT (35-60 kW) a TUV (100 kW) v počtu 16 kusů, napojení do objektů napojených z PS 35 včetně provedení měření a regulace objektových předávacích    stanic.


Reference Rekonstrukce plynové kotelny Štramberk

Místo: Štramberk
Investor: SVJ pro dům 803,804,805, Štramberk
Kontakt:
Termín realizace: 2013

Rekonstrukce plynové kotelny s plynovými kondenzačními kotly VAILLANT o celkovém výkonu 135 kW včetně přípravy TUV v zásobníkovém ohřívači vody TIPEX 500 litrů. Součásti kotelny je deskový výměník ALFA LAVAL. Napojení na stávající rozvody vody, kanalizace, plynu a ústředního vytápění. Vybudování kouřovodu, stavební úpravy, demontáž stávajícího technologického zařízení. Kompletní měření a regulace včetně elektroinstalace. Zpracování kompletní projektové dokumentace stavby.


Reference Instalace OPS

Místo: Frýdek Místek
Investor: DISTEP a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek – Místek
Kontakt: Ing. Petr Pavlíček, tel. 558 442 111
Termín realizace: 2012

Demontáž stávající technologie v domech, montáž nových objektových stanic a měření a regulace, vč. nezbytných stavebních úprav. Dopojení na rozvody vody a ústředního vytápění.


Reference Oprava PS

Místo: Sokolská 65, Moravská Ostrava
Investor: JP – TERMOTECHNA s.r.o., Sv. Čecha 881, 735 06 Karviná
Kontakt: p. Tomáš Uherek 777 767 931
Termín realizace: 2009

Provedena oprava stávající parní nezávislé předávací stanice. Novým zdrojem pro dodávku topné a teplé vody je kompaktní parní stanice DECON o celkovém výkonu 3,015MW. Dále je namontována celá technologie strojovny, vč. stavebních úprav a měření a regulace.


Reference Rekonstrukce plynové kotelny

Místo: ZŠ Videčská č.p. 63 , Rožnov pod Radhoštěm
Investor: KOMERČNÍ DOMY, spol. s r.o., 1. Máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Kontakt: p. Radek Schmied, tel. 571 604 311
Termín realizace: 2012

Demontáž stávající plynové kotelny vč. kompletní demontáže strojní technologie. Montáž šesti plynových kondenzačních kotlů VAILLANT o celkovém výkonu 414 kW vč. nového odkouření a stojní technologie. Dopojení kotelny na rozvody zdravotechniky, ústředního vytápění a plynoinstalace. Provedení měření a regulace kotelny.